Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

zupazla
6656 73b5
hahahaha, która jeszcze tak ma?:D

April 18 2015

zupazla
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaweightless weightless

April 13 2015

zupazla
6877 a81b 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasavor savor
6664 3330
Reposted fromwounded-monster wounded-monster vialugola lugola

March 02 2015

zupazla
Absolutnie i niewiarygodnie rozbrajający uśmiech. Trochę zbieram się z podłogi, a trochę nie mogę przestać patrzeć. 
Reposted frombeinthe beinthe viapasazer pasazer

February 24 2015

zupazla

Reposted fromoopsiak oopsiak viasavor savor

February 18 2015

zupazla
1049 25f1
Reposted frompapiertiger papiertiger viasavor savor

February 17 2015

zupazla
czasem zastanawiasz się czy jesteś dla kogoś wart tyle, by mieć pewność, że jak odłożysz słuchawkę on/a zadzwoni. pewności kiedy w nerwach odwrócisz się i pójdziesz w drugą stronę, a on/a pobiegnie za tobą. będzie walczył/a, bo przecież wart jesteś tego całego chrzanionego zachodu.

February 16 2015

zupazla
9869 c162
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viasavor savor
zupazla
3319 2cd5 500

February 15 2015

zupazla
5006 c7e7 500
po prostu.

February 14 2015

zupazla
7726 a624
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailoveyou iloveyou
zupazla
7626 58f3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailoveyou iloveyou
zupazla
If you can see a future without me and that doesn’t break your heart, then we’re not doing what I thought we were doing here.
— That 70’s Show
Reposted fromumorusana umorusana viailoveyou iloveyou

February 11 2015

zupazla
Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na drugą
w bezładzie
rzucone
na podłogę
— MF

February 10 2015

5613 c4b0 500

lensblr-network:

What a view to wake up to - Sapa, Vietnam
by Louise Coghill  (louisetakesphotos.tumblr.com)

zupazla
9622 46db
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaautoobdukcja autoobdukcja

February 09 2015

Reposted fromweheartit weheartit viaakrew akrew

February 03 2015

zupazla
3746 6523
ohh ! :)
Reposted fromnivea nivea viaberewere berewere
zupazla
Pasujesz do łóżka, zostań.
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted frompozakontrola pozakontrola viamagdak magdak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl